โปรโมชั่น แฟมิลี่มาร์ท แจกบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล ฟรี

66

โปรโมชั่น แฟมิลี่มาร์ท Family mart แจกฟรีมาอีกแล้ว แจกบัตรชมภาพยนตร์ SF 100 ที่นั่ง สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ง่ายๆ เพียง  ซื้อมันฝรั่ง Angry Birds รสชาติใดก็ได้ จํานวน 1 กระป๋องจาก FamilyMart ถ่ายรูปคู่กับกระป๋องให้ดูสนุกสนานที่สุด  โพสต์ใต้รูปภาพน้ีพร้อมใส่ ‪#‎FamilyMartThailand‬ ‪#‎AngryBirdsThailand‬ เพียงเท่านี้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้ว รีบเลย ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนยน 2559  ซึ่งจะประกาศผล โปรโมชั่นแฟมิลี่มาร์ท แจกบัตรชมภาพยนตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

โปรโมชั่น แฟมิลี่มาร์ท

เงื่อนไข โปรโมชั่น แฟมิลี่มาร์ท  แจกบัตรชมภาพยนตร์ SF

  • 1 คนโพสต์ได้ 1 รูปเท่านั้น
  • รูปท่ีส่งต้องเป็นรูปของผู้ร่วมสนุกเอง
  • 1 คนมีสิทธ์ิรับเพียง 1 รางวัลเท่าน้ัน
  • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธ์ิ ด้วยการส่งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และภาพใบเสร็จ ท่ีซื้อมันฝรั่ง Angry Birds จาก Family Mart
    มาทาง Inbox แฟนเพจ FamilyMart Thailand ภายใน 7 วัน หลังประกาศผล มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์
  • คําตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาร่วมสนุก : 30 พฤษภาคม ถึง  8 มิถุนยน 2559

ประกาศผลผู้โชคดี :  10 มิถุนายน 2559