แลก คะแนน The 1 Card ลดราคาน้ำมัน ลิตรละ 1 บาท ทันที

187

โปรโมชั่นคาลเท็กซ์ จัดให้ ประหยัดเงินในกระเป๋ามาฝาก เช่นเคย เมื่อแวะเติมน้ำมันที่ ปั๊มคาลเท๊กส์ Caltex ใช้คะแนน ของ The 1 Card แลกส่วนลดน้ำมันได้ทันที โดยใช้คะแนน The 1 Card 8 คะแนน แลกส่วนลดน้ำมัน 1 บาท / 1 ลิตร จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อครั้ง 2 ครั้งต่อวัน และ 400 ลิตรต่อเดือน แล้วยังสะสมคะแนนต่อได้อีกด้วย Caltex เติมความสุขทุกเส้นทาง

แลก คะแนน The 1 Card

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 ธันวาคม 2559

ที่มาโปรโมชั่น : Caltex.co.th