บาร์บีคิว พลาซ่า ชุด สูตรคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 10% @ บัตรเครดิตยูโอบี

79

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเครดิตยูโอบี โปรโมชั่น บาร์บีคิว พลาซ่า ชุด สูตรคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อรับประทานอาหารชุดสูตรคุ้ม หรืออาหารชุดอื่นๆ ครบทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป   (จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท / บัตร / เดือน) ว๊าว!! โปรโมชั่นดีๆ แบบนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะได้แล้ว เพียงพิมพ์ BQM เว้นวรรคตามด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น

บาร์บีคิว พลาซ่า ชุด

เงื่อนไข บาร์บีคิว พลาซ่า ชุด สูตรคุ้ม

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
  • ลงทะเบียน SMS (3 บาท/ ครั้ง) ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
  • รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อทานครบทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป คำนวนจากค่าอาหารและเครื่องดื่มหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ภายในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 59 ( จำกัดเงินคืนสูงสุดที่ 200 บาท / บัตร /เดือน)
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารซึ่งจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มี่การคืนเงินเข้าบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • อาหารและอุปกรณ์ตกแต่งในภาพ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น ณ จุดขาย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพากหรือข้อโตแย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น

ที่มาข่าวโปรโมชั่น : https://goo.gl/aXjv8c