Auntie Anne เมนูใหม่

Auntie Anne เมนูใหม่ ล่าสุดที่มาพร้อมกับ โปรโมชั่น อานตี้ แอนส์ ให้ลิ้นลองกัน มาแนะนำ และโปรโมชั่น อร่อย สุดคุ้ม กับชุด Healthy Set อีก 2 เซ็ต Set 1 เพรทเซล ไส้กรอก ผักโขม + สตรอเบอร์รี่ ดักช์ ไอซ์ ราคา 115 บาท Set 2 เพรทเซล ทูน่าข้าวโพด + เพรทเซล รส ออรอจอนัล + น้ำเลมอนเนด ราคา 129 บาท อร่อย ราคาพิเศษอีกด้วย

Auntie Anne เมนูใหม่

  • เมนู Sausage Spinach Pretzel ไส้กรอกผักโขม 1 กล่อง 1 รสชาติ มี 3 ชิ้น ราคาเพียง 65 บาท
  • เมนู Tuna Corn Pretzel ทูน่าข้าวโพด 1 กล่อง 1 รสชาติ มี 2 ชิ้น ราคาเพียง 65 บาท

Auntie Anne เมนูใหม่